-

Rada Rodziców
w Szkole Podstawowej Nr 4

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Izabela Limanowska
Wiceprzewodnicząca - Joanna Butkowska
Sekretarz - Agnieszka Grochowska - Stec
Skarbnik - Bartosz Gorzkowski
Administrator strony www Rady Rodziców - Izabela Wojtczuk
Komisja Rewizyjna - Robert Zawistowski, Stanisław Dratkiewicz

Kontakt do Rady Rodziców:

rrsp4@onet.pl

Składki na Radę Rodziców prosimy przekazywać do skarbników w swoich klasach.
Pozostałe wpłaty: Bank PKO BP 58 1020 1055 0000 9702 0380 8060


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020