Lekcja z udzielania pierwszej pomocy w I a

W październiku odbyło się w naszej klasie spotkanie w czasie, którego dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani Ani mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja - połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt - ratowanie życia. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Witamy na szkolnej stronie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.Libero fuga facilis vel consectetur quos sapiente deleniti eveniet dolores tempore eos deserunt officia quis ab? Excepturi vero tempore minus beatae voluptatem! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Pierwsza pomoc w klasie 1b

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

Teraz juz wiemy jak można pomóc innym w trudnych sytuacjach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej w klasie 1C

06 października 2020 r. uczniowie z klasy 1c mieli zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Omówiono na nich sposób bezpiecznego podchodzenia do poszkodowanego, ocenę przytomności, metody udrażniania dróg oddechowych, resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję bezpieczną, sposoby ewakuacji itd. . Na koniec każdy z uczniów wykonał na fantomie "Ania" masaż serca i wypróbował bezpieczne ułożenie rannego

To były bardzo pouczające zajęcia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Pierwsza pomoc w klasie 1d

7 października uczniowie klasy 1d uczestniczyli w zajęciach dotyczących pierwszej pomocy. Dzieci dowiedziały się jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia, jak wezwać pomoc i jakie działania należy podejmować, aby udzielić pomocy. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Dzieci ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy na fantomie Little Ann. Dowiedziały się jak układać dłonie, w którym miejscu uciskamy klatkę piersiową i ile ucisków należy wykonać osobie dorosłej i dziecku. Zajęcia uświadomiły wszystkim obecnym jak istotne są pierwsze chwile niesienia pomocy, która może uratować ludzkie życie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć