-

"Ratujemy i Uczymy Ratować"

Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 4 nieprzerwanie od 2010 roku i skierowany jest do klas I - III w szkołach podstawowych.

Zajęcia prowadzone są przez panią Annę Tarczałowicz.


Lekcja z udzielania pierwszej pomocy w Ia

W październiku odbyło się w naszej klasie spotkanie w czasie, którego dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani Ani mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja - połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt - ratowanie życia. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Pierwsza pomoc w klasie 1b

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazulub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

Teraz juz wiemy jak można pomóc innym w trudnych sytuacjach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej w klasie 1C

06 października 2020 r. uczniowie z klasy 1c mieli zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Omówiono na nich sposób bezpiecznego podchodzenia do poszkodowanego, ocenę przytomności, metody udrażniania dróg oddechowych, resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję bezpieczną, sposoby ewakuacji itd. . Na koniec każdy z uczniów wykonał na fantomie "Ania" masaż serca i wypróbował bezpieczne ułożenie rannego.

To były bardzo pouczające zajęcia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2020/2021