/-

Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Władysława Broniewskiego

ul. Walerego Sławka 9
02 - 495 Warszawa


Sekretariat

  • Elżbieta Gut
  • Jolanta Targańska

tel: 22 662 67 80


Administracja

  • Marlena Chwil
  • Renata Brodowska

Godziny otwarcia sekretariatu

  • Poniedziałek - 8:00 - 16:00
  • Wtorek - 8:00 - 16:00
  • Środa - jest dniem wewnęntrzym. Interesantów prosimy o załawianie spraw w pozostałe dni.
  • Czwartek - 8:00 - 16:00
  • Piątek - 8:00 - 16:00

Środa jest dniem wewnętrznym. Interesantów prosimy o załatwianie spraw w innym terminie.


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020