-

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach IV - VIII:
1. średnia ocen : 5,30
2. zachowanie: wzorowe


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2018/2019