• 2013/2014

     • Od września 2013 r. nadal szkołą kierowała p. Ewa Gerełło, która wygrała konkurs na dyrektora szkoły. Jej zastępcami pozostali Edyta Gawlicka oraz Janusz Gutkowski. 

     • Od września 2013 roku została otwarta Szkoła Filialna przy ul. Konińskiej 2. Stała się ona częścią naszej szkoły. Pani dyrektor Ewa Gerełło na swoich zastępców w Szkole Filialnej powołała Panią Bogumiłę Wodyńską – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej oraz Panią Agnieszkę Jasitczak-Wolską – pedagoga szkolnego. W pierwszym roku działalności do placówki uczęszczały pięciolatki, sześciolatki i siedmiolatki. 

      

     Zmiany wprowadzone przez władze dzielnicy wynikały z faktu, że uczniom naszej szkoły groziła nauka w systemie trzyzmianowym. Aby tego uniknąć, mieszczący się przy ul. Konińskiej Zespół Szkół nr 42 został przeniesiony do budynku przy
     ul. Dzieci Warszawy. 

     • Szkoła zdobyła certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział
      w ogólnopolskim projekcie edukacyjno–społecznym „
      Gwiazdka dla Afryki” zorganizowanym przez UNICEF. 

     • W Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół Podstawowych w Szachach Szybkich nasi uczniowie zdobyli I miejsce. Zwycięska drużyna to: Tymon Czernek, Klaudia Paździerz, Marek Spychała, Paulina Paździerz. 

     • Nasi uczniowie w roku szkolnym 2013 / 2014 zajęli I miejsce w Dzielnicy Ursus 
      w ogólnopolskim sprawdzianie klas szóstych. W dziewięciostopniowej skali stanionej szkoła osiągnęła poziom bardzo wysoki – stanin 8.