• Rok szkolny 2022/23

     •  

      Rada Samorządu Uczniowskiego 


      Przewodnicząca: Radosław Laskowski   8b

      Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Marciniak   8a

      Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Urban  7b

      Wiceprzewodniczący: Bartosz Malinowski   6a


      Sekcje

      Informacyjna:


      Helena Paczosa- kl.8e
      Krystian Piec- kl.8f
      Robert Wojtczuk- kl.6d
      Gabrysia Kucińska- kl.5b
      Weronika Domagalska- kl.5d
      Miłosz Andrzejczyk- kl.4a

       

      Dekoracyjna: 

      Karolina Gościcka- kl.8d
      Aleksander Przeździecki- kl.8a
      Alicja Majchrzak- kl.5a
      Miłosz Różyński-kl.5a
      Kinga Szczepańska- kl.5a
      Lidia Białowicz- kl.5c
      Barbara Król- kl.4a
      Julia Sadowska- kl.4c

       


      Przedstawiciele do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus
      m. st. Warszawy

      Daria Pyzik 8f

      Mikołaj Trzeciak 6d

      Wojciech Zarczuk 7a

       


      Przedstawiciele do Rady Szkoły

      Adam Majchrzak 6d

      Mikołaj Trzeciak 6d

      Wojciech Zarczuk 7a

      Daria Pyzik 8f