• Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

    • Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     22 marca – 29 marca (do godz. 16.00)

     Składanie wniosków o przyjęcie

     31 marca – 4 kwietnia

     Próba sprawności fizycznej

     Uwaga

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

     do 5 kwietnia (godz. 15.00) 

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     do 6 kwietnia (godz. 13.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     6 kwietnia (godz. 13.00) –12 kwietnia (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     13 kwietnia (godz. 15.00)

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     od 13 kwietnia 

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     12 maja (godz. 13.00)

     Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

     12 maja – 18 maja (do godz. 16.00)

     Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV sportowych

     20 maja – 23 maja 

     Próba sprawności fizycznej

     do 24 maja (godz. 15.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     25 maja (godz. 15.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     25 maja (od godz. 15.00) – 31 maja (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     1 czerwca (godz. 15.00)

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

     W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.