• REKRUTACJA DO KLASY I

    • Rozpoczyna się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych.

     Pod tym linkiem https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe znajdziecie Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Można zapoznać się tam z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.

    • REKRUTACJA DO KLASY I

    • Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

     Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

     Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

     Od 5 marca, od godz. 13.00  do 11 marca, do godz. 16.00           

     Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

     [!] Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klas I sportowych publikujemy w oddzielnym komunikacie.

     Od 13 marca do 17 marca          

     Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

     [!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

     18 marca, godz. 15.00   

     Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

     Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00            

     Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Wszystkie te dokumenty można złożyć:

     •             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

     lub

     •             wersję papierową bezpośrednio w szkole.

     [!]  Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

     25 kwietnia, godz. 13.00             

     Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

     Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     9 maja, godz. 13.00        

     Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     Od 9 maja do 24 maja  

     • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
     • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

     12 czerwca, godz. 16.00               

     Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 18 czerwca, do godz. 15.00   

     Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Wszystkie te dokumenty można złożyć:

     •             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

     lub

     •             wersję papierową bezpośrednio w szkole.

     [!]  Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji

     i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

     Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 13 czerwca        

     Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

     Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00         

     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

     Od 14 czerwca do 16 czerwca   

     Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

     17 czerwca, godz. 10.00               

     Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

     26 czerwca godz. 13.00

     Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     Od 26 czerwca od godz. 13.00 do 1 lipca do godz. 10.00              

     Rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     2 lipca godz. 13.00          

     Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

     Od 2 lipca

     Procedura odwoławcza.

     30 sierpnia        

     Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.