• REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/23

    • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
     na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023, w tym terminy składania dokumentów:

     1)    do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

     • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
     • pięcioletniego technikum,
     • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,
     • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023,
      w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

     2)    na semestr pierwszy:

     • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
     • klasy I publicznych szkół policealnych

     na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2022 r.

     • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
     • klasy I publicznych szkół policealnych

     na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

     3)    do klas pierwszych:

     • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
     • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

     na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2022 r.

     • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
     • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

     na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

     źródło:https://www.kuratorium.waw.pl/