• Wpłaty

    • Dobrowolne wpłaty na potrzeby świetlicy szkolnej można dokonywać wyłącznie przelewem na konto w banku 

     PKO BP: 47 1020 1055 0000 9002 0380 4721 (SKO KONTO PLAN DLA RADY RODZICÓW).

     W tytule przelewu proszę wpisywać: imię i nazwisko dziecka, klasa do której dziecko uczęszcza i nazwy miesięcy, za które Państwo uiszczają wpłatę.

     Środki te przeznaczamy na:

     - zakup różnorodnych materiałów plastycznych,

     - sprzęt do zajęć o charakterze ruchowym i rekreacyjnym,

     - klocki, gry planszowe, puzzle,

     - organizację imprez okolicznościowych,

     - ponadto organizujemy szereg konkursów świetlicowych z atrakcyjnymi nagrodami.

      

     Dziękujemy Wszystkim Rodzicom, którzy regularnie wspierają świetlicę szkolną!