• Rekrutacja

     • Rekrutacja objęła uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych. W procesie rekrutacji  przestrzegano zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę następujące kryteria: ocenę zachowania, ocenę z języka angielskiego oraz ocenę prezentacji multimedialnej przygotowanej przez kandydata. Do udziału w projekcie zgłosiło się 40 uczniów. Wyłoniono 30 zwycięzców.  

       

      Poniżej przedstawiamy najciekawsze slajdy z wybranych prezentacji.

   • Prezentacje uczniów SP4 w Warszawie:

   • Prezentacja pani Magdaleny Zagrajek - nauczyciel geografii w SP4 w Warszawie: