• Działania profilaktyczne w ramach bezpieczeństwa w roku szkolnym 2022/2023

    • Art Projekt

    • ​​​​​​W styczniu, lutym 2023 roku w ramach rezydencji Teatru 21 w naszej szkole był realizowany Art Projekt. Tematem tej inicjatywy była rozmowa, jej wielowymiarowe aspekty wraz z pozawerbalnymi kanałami. Warsztaty były prowadzone w klasie 7b, których celem była integracja zespołu klasowego, nabycie umiejętności lepszej komunikacji międzyludzkiej. W ten sposób tworzymy bezpieczne środowisko do rozwoju poznawczego i społecznego młodych ludzi. Zajęcia prowadzili: Volodymyr Ryga (choreograf) i Karolinę Plutę (pedagożkę teatru).

    • Warsztaty z Edukacji Włączającej

    • W naszej szkole 25 i 26 stycznia odbyły się bardzo ciekawe warsztaty z Edukacji Włączającej. Wszyscy uczestnicy w wielkim skupieniu i z zaangażowaniem poznawali świat z perspektywy osób z różnymi niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów "Kaleka czy COOL-awy" prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza uczniowie klas 7., 6., 3. oraz  4a, 4c poznali rolę psów serwisowych (Asystujących, Sygnalizujących, Przewodników i Terapeutycznych). Mieli możliwość ćwiczenia na wózkach i z laską niewidomego na torze przeszkód.  Przede wszystkim nauczyli się dostrzegać pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością, jak pomagać, porozumiewać się i być otwartym na drugiego człowieka.

     Galeria zdjęć:

    • Sieć współpracy terapeutów pedagogicznych dzielnicy Ursus

    • W roku szkolnym 2022/23 w naszej szkole powstała Sieć Współpracy Terapeutów Pedagogicznych z Dzielnicy Ursus. Zrzesza ona liczne grono, wszystkich chętnych specjalistów ze szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem współpracy w sieci  jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami pracy z uczniami  potrzebującymi wyzwań edukacyjnych. Zadaniem sieci jest także wspieranie się w wymianie doświadczeń i informacji na temat bieżących nowości   z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale również korzystanie
     z ogromu wiedzy zaproszonych z zewnątrz  ekspertów i metodyków WCiES-u jak pani Anna Zych, czy Elżbieta Konopacka. Odbyły się trzy spotkania, podczas których omawiane były zagadnienia dotyczące aktualnie obowiązującego rozporządzenia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy oraz nowoczesnych metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prezentowane były również ciekawe pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach  terapii pedagogicznej. Poruszano także temat diagnozy i terapii funkcji fonologicznych oraz metod wczesnej nauki czytania. Przed nami kolejne ciekawe spotkania.

    • Sieć współpracy terapeutów pedagogicznych dzielnicy Ursus - kolejne spotkanie

    • Dnia 23 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w naszej szkole w ramach „Sieci współpracy terapeutów pedagogicznych” dzielnicy Ursus. Szkolenie pt. „Rozwijanie funkcji fonologicznych” poprowadziła p. Anna Zych doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej WCIES.

     Na spotkaniu panie terapeutki ze szkół i paradni współpracowały ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Dzieliły się pomysłami, własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami i propozycjami w celu doskonalenia swojej pracy.  

     Galeria zdjęć:

    • Dzień Tolerancji w SP 4

    • 16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

     W naszej szkole, w każdej klasie, wychowawcy przeprowadzili pogadankę na temat tolerancji pod hasłem: „Każdy inny, wszyscy równi” oraz zaprezentowali krótkie filmy przybliżające dzieciom to pojęcie. Każda klasa wykonała serduszka, na których wypisane były hasła przypominające, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę czy religię. Prace uczniów można było podziwiać przy pucharach.

     Pamiętajmy - TOLERANCJA to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.

     Szanujmy się nawzajem.

     „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

     Galeria zdjęć:

    • Warsztaty "Pierwsza pomoc"

    • W dniach 10 i 16 listopada 2022 roku uczniowie klas 7a i 7b uczestniczyli w warsztatach medycznych. Podczas warsztatów uczniowie uczyli się wzywać pomoc, oceniać stan poszkodowanego i praktykowali resuscytację krążeniowo - oddechową przy pomocy fantomów.

     Galeria zdjęć:

    • Próbna ewakuacja 

    • W dniu 20 października 2022 r. o godz. 10:00 nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły usłyszeli alarm ewakuacyjny. Wszyscy, którzy przebywali w tym czasie w budynku, musieli go niezwłocznie opuścić, udając się na boisko szkolne.Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowali środki bezpieczeństwa, doskonale znali drogi ewakuacyjne, a  także bardzo szybko i sprawnie stawili się na miejscu zbiórki. 

     Galeria zdjęć:

    • Między nami kobietkami

    • W dniu 6 października odbyło się spotkanie dziewcząt klas szóstych i siódmych w ramach programu "Między nami kobietkami", w którym nasza szkoła uczestniczy od kilku lat. Celami programu są zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania, przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju, zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem, uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość o swoje ciało i postępowanie.

     Galeria zdjęć:

      

    • Warsztaty klas IV ze Strażą Pożarną i Strażą Miejską

    • 16 września 2022 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty dla wszystkich klas czwartych z ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pożarowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki pracownikom Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie i Straży Miejskiej z Pruszkowa uczniowie mogli skorzystać z bogatego doświadczenia praktyków oraz poruszających wyobraźnię pomocy dydaktycznych dedykowanych edukacji w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej. Aktywny symulator pożaru oraz elektroniczne fantomy pomogły dzieciom zdobywać praktyczne umiejętności w trakcie zabawy. Nasi czwartoklasiści byli bardzo zaangażowani i sprostali stawianym im zadaniom celująco.

     Galeria zdjęć: