-

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół:

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rewalidacyjne

Konsultacje

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o czynnikach ryzyka

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 02.07.2020 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020