-

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół:


Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 02.07.2020 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Wytyczne dla szkół - wrzesień 2020

List MEN i GIS - aplikacja ProteGO Safe

Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2020/2021