• Informacja dotycząca utworzenia klasy czwartej – matematycznej w roku szkolnym 2024/2025

      Uczniowie do klasy matematycznej będą zakwalifikowani na podstawie wyniku testu kompetencji i zdolności matematycznych. Uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki matematyki, mają pierwszeństwo w przyjęciu do klasy matematycznej, ale nie są zwolnieni z pisania testu. W klasie tej matematyka będzie realizowana w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Dodatkowa godzina pozwoli uczniom na głębsze poznanie treści programowych przewidzianych dla danego poziomu edukacji, a także na rozwiązywanie większej ilości zadań niestandardowych, czy też konkursowych. Oprócz podręcznika i zeszytu ćwiczeń uczniowie będą pracować w oparciu o zbiór zadań i dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. Od dzieci przyjętych do klasy matematycznej wymagane będą pracowitość, obowiązkowość i systematyczność.

      Test diagnozujący predyspozycje uczniów pod kątem uzdolnień matematycznych będzie przeprowadzony wg harmonogramu. ​​​​​

      Harmonogram rekrutacji: 

      • 8 - 12 kwietnia 2024 r. - nauczyciel koordynujący rekrutację przeprowadzi testy w klasach 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie;
      • 11 kwietnia 2024 r. - godzina 15.00 - przeprowadzenie testów dla uczniów chętnych spoza szkoły; 
      • 18 - 19 kwietnia 2024 r.  - przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu się ucznia do klasy matematycznej;
      • 22 - 24 kwietnia 2024 r. - ostateczny termin złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy matematycznej;
      • 30 kwietnia 2024 r. - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych.

       

      Uwaga: Rodzice uczniów spoza szkoły zainteresowanych klasą matematyczną, proszeni są o wcześniejsze zapisanie dziecka na test za pomocą e-mail: sekretariat.sp4@eduwarszawa.pl do dnia 8 kwietnia (włącznie). W wiadomości prosimy o podanie: imię i nazwisko ucznia oraz kontakt do opiekuna prawnego.

      Osoba odpowiedzialna za rekrutację:  nauczyciel matematyki: Mariola Adamus

      W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem dziennika Librus (dla uczniów z SP4) lub drogą elektroniczną e-mail: m.adamus@eduwarszawa.pl (dla uczniów spoza SP4).

       

     • "Od obrazka do słowa"

      Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – (WIE) to projekt dofinansowania innowacyjnych projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i szkoły, dzięki któremu możliwym stało się podejmowanie niestandardowych pomysłów edukacyjnych. Priorytety WIE ustalane są co roku zgodnie z wykazem zadań priorytetowych, wśród nich pojawią się kategorie z szeroko rozumianej edukacji kulturalnej. W tym roku w naszej szkole będzie realizowany projekt "Od obrazka do słowa". 

     • Apel walentynkowy

      14 lutego uczniowie klas 5c i 5d przygotowali dla społeczności szkolnej apel z okazji walentynek. Były piosenki, taniec, wiersze, a nawet trochę teatru. Wszyscy bawili się znakomicie. Głównym przesłaniem uroczystości była myśl, że miłość ma wiele postaci i znaleźć ją można w drobnych gestach, życzliwości, wzajemnej pomocy, nie tylko w romantycznych uniesieniach. Pozostaje zatem powtórzyć za Adamem Mickiewiczem: Kochajmy się!

     • Świętuj z nami Dzień Kota

      Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu zapraszają do wspólnej zabawy. Z uwagi na zbliżający się 17. lutego Dzień Kota, na drugim piętrze znajduje się gazetka tematyczna i.........CZARNY KOT.
      Przekonaj się czy rzeczywiście przynosi on pecha, czy to tylko zabobon?
      Zrób sobie zdjęcie z czarnym kotem!!!!!

      Do wykonania zdjęcia możesz użyć telefonu, wyjątkowo:-)