• Uczniowie klas trzecich Mocarzami Historii

      Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w tym roku szkolnym już po raz trzeci realizowała interdyscyplinarny projekt "Warszawo, poznajmy się". Projekt jest rokrocznie kierowany do klas 3 warszawskich szkół podstawowych i współfinansuje go Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Składa się z trzech etapów, podczas których odbywają się warsztaty w klasach, uczniowie przygotowują w grupach projekty edukacyjne, a następnie wykonują quiz sprawdzający zapamiętane wiadomości.

      Projekt ma na celu przybliżyć młodym mieszkańcom Warszawy historię ich miasta, ale również wyćwiczyć umiejętność pracy metodą projektu - jedną z najskuteczniejszą form zdobywania wiedzy.W projekcie corocznie bierze udział kilkadziesiąt klas. Wszystkie 3 etapy projektu dzieci przechodzą w czasie 5-7 miesięcy. Praca uczniów pod okiem i opieką nauczyciela jest więc prawie całoroczna.Na koniec klasa, która zrealizuje wszystkie etapy zdobywa dla szkoły tytuł MOCARZE HISTORII.  Zdarza się często, że klasy odpadają na którymś z etapów, projekt nie jest łatwy, jest wyzwaniem dla uczniów i pracującego z nimi nauczyciela.Tym milej mi poinformować, iż : w tym roku dla Szkoły nr 4 tytuł MOCARZE HISTORII 2022/2023 zdobywają klasy: 3a, 3b, 3c i 3d.Serdecznie gratulujemy szkole tak wybitnych, zaangażowanych, otwartych na nową wiedzę i kreatywnych uczniów. Ogromne podziękowania kierujemy do nauczycieli klas. Bez niech to by się nie udało!