• OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     • W roku szkolnym 2020/21 realizujemy wiele ciekawych zajęć dla uczniów w ramach autorskich i innowacyjnych programów:

       

       

      - zajęcia rozwijające myślenie matematyczne / oddziały przedszkolne i klasy pierwsze

      - zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV i VIII - jedna w poziomie

      - zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV, V, VI

      - zajęcia z j. angielskiego rozwijające umiejętność wypowiadania się / kl. V i VI

      - zajęcia z j. niemieckiego, jako drugiego języka obcego nowożytnego / kl. VI

      - zajęcia z biologii, rozszerzające program / kl. VII i VIII

      - zajęcia z informatyki, rozszerzające program / kl. VII-VIII

      - zajęcia artystyczne, w tym muzyczne IV - VIII

      - zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla uczniów posiadających opinię PPP

       

      Ponadto prowadzimy w szkole szkolenie sportowe w ramach klas sportowych w poziomach klas: VI ,VII oraz VIII. Uprawiane dyscypliny to: mini koszykówka / dziewczęta / i piłka siatkowa / chłopcy /.

      Zaplanowaliśmy także wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: m. in. przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych.