• EKOLOGOPEDIA
     • EKOLOGOPEDIA

       

      Logopedzi ze Szkoły Podstawowej nr 231 im. gen. M. Zaruskiego w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Warszawie oraz Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie zorganizowali i przeprowadzą ogólnopolską akcję edukacyjną pod tytułem – EKOLOGOPEDIA – Ogólnopolska Akcja Edukacyjna.

      Głównym celem Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Ekologopedia” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki logopedycznej oraz ekologii. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do budowania wiedzy na temat logopedii oraz szeroko rozumianej ekologii. Akcja odpowiada na  potrzebę współpracy specjalistów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wieloaspektowość pracy logopedów. Wpisuje się również w główne kierunki polityki oświatowej państwa.

      Cele szczegółowe:

      ● Wspieranie działań twórczych dzieci w różnorodnych formach  aktywności: słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej;

      ● Nauczanie i wdrażanie do postaw ekologicznych;

      ● Rozwijanie wyobraźni i fantazji;

      ● Stymulowanie mowy i myślenia;

      ● Kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka;

      ● Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i nastrojów;

      ● Współpraca logopedów na terenie całego kraju poprzez wspólną

                 wymianę doświadczeń.

      Logopedów, neurologopedów i nauczycieli, którzy chcieliby wziąć udział w akcji zapraszamy do zapisywania się poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/WzocrqwzRSVga5iNA

       

      Ważne terminy:

      Zapisy do udziału w akcji: do 31 stycznia 2022 r.

      Formularz zapisu: https://forms.gle/WzocrqwzRSVga5iNA

      Czas realizacji akcji: 01.02.2022 – 30.04.2022 r.

      Termin nadsyłania prac : do 15.05.2022 r.

      Czas przesyłania certyfikatów i zaświadczeń: do 10.06.2022 r.

      Termin nadsyłania sprawozdań i ankiet ewaluacyjnych: 22 maja 2022 r. na   adres mailowy: ekologopedia@gmail.com

       

      Informacje o akcji można znaleźć również w mediach społecznościowych na stronie oraz prywatnej grupie portalu Facebook o nazwie Ekologopedia – Ogólnopolska Akcja Edukacyjna.

       

      Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Ekologopedia.”

      Logopeda/Nauczyciel, biorąc udział w akcji, zobowiązuje się zrealizować przewidziane działania: stworzenie historyjki obrazkowej połączonej tematycznie z ekologią i głoskami aktualnie ćwiczonymi przez dziecko; wykonanie pomocy lub gry logopedycznej z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

       

      Akcja i jej tematyka pozwala na realizację działań w sposób kreatywny, innowacyjny zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Została tak przemyślana, aby podejmowane aktywności mogli z powodzeniem wykonać przedszkolacy i uczniowie.

       

      Realizację działania należy udokumentować w formie zdjęć z krótkim opisem. Zdjęcia należy dodać jako załącznik do sprawozdania z przeprowadzenia akcji w danej placówce oświatowej lub prywatnym gabinecie logopedycznym.

      Uczestników akcji zapraszamy do aktywnej wymiany doświadczeń, zrealizowanych zagadnień oraz pomysłów na specjalnie stworzonej, zamkniętej grupie na portalu społecznościowym Facebook - Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Ekologopedia”.

      W ramach akcji zorganizowany będzie przegląd prac, biorących udział w akcji, pod tytułem „Ekologicznie - logopedycznie”, zamieszczony na zamkniętej grupie na portalu społecznościowym Facebook - Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Ekologopedia”.

      Organizatorzy

      Współorganizator: Kamila Dudziec

       

       

                  

                                                          

       

    • Kiermasz świąteczny
     • Kiermasz świąteczny

      Dnia 14 grudnia w naszej szkole odbył się kiermasz świąteczny, którego organizacją zajęła się Pani Katarzyna Abramczyk – Komar, kierowniczka świetlicy szkolnej. Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się na długo przed świętami, a brały w nim udział wszystkie Panie pracujące w świetlicy. Wiele pięknych rękodzieł wykonali również uczniowie naszej szkoły. Najmłodszym z nich pomagali zapewne rodzice, ale dzięki temu mogli w wyjątkowy sposób spędzić ten przedświąteczny czas.

      Kiermasz był doskonałą okazją do zakupu ręcznie zrobionych ozdób choinkowych, stroików oraz innych dekoracji świątecznych. Oczywiście jak na kiermasz przystało nie mogło zabraknąć przysmaków świątecznych. Każdy mógł skosztować pysznych ciast oraz rozgrzać się gorącą herbatką z pomarańczą, goździkami i innymi przyprawami korzennymi. Atmosfera była naprawdę wyjątkowa, a w prawdziwie świąteczny klimat wprowadziła nas pastorałka w wykonaniu naszej uczennicy klasy 2c - Mai Onaszkiewicz.

      W tym roku środki zebrane podczas kiermaszu przeznaczyliśmy na operację rączki ośmiomiesięcznej Michalinki. Wszystkim, którzy włączyli się w organizację kiermaszu oraz wspomogli naszą akcję charytatywną – serdecznie DZIĘKUJEMY

     • Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 31 stycznia – 11 luty 2022 r.

      Jak się zapisać?

      Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main.action, rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.


      (Uwaga! W tym roku w Szkole Podstawowej Nr 4 nie będzie odbywała się akcja "Zima w Mieście". Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół na konkretne turnusy, które można znaleźć w zakładce "Informator o ofercie turnusów feryjnych" na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main.action)

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.


       

      Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

      Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main.action

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

      Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

      Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

      Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN