• Informacja dotycząca utworzenia w roku szkolnym 2023/2024 klasy czwartej – matematycznej

      Uczniowie do klasy matematycznej będą zakwalifikowani na podstawie wyniku testu kompetencji i zdolności matematycznych. Uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki matematyki, mają pierwszeństwo w przyjęciu do klasy matematycznej, ale nie są zwolnieni z pisania testu. W klasie tej matematyka będzie realizowana w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Dodatkowa godzina pozwoli uczniom na głębsze poznanie treści programowych przewidzianych dla danego poziomu edukacji, a także na rozwiązywanie większej ilości zadań niestandardowych, czy też konkursowych. Oprócz podręcznika i zeszytu ćwiczeń uczniowie będą pracować w oparciu o zbiór zadań i dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. Od dzieci przyjętych do klasy matematycznej wymagane będą pracowitość, obowiązkowość i systematyczność.

      Test diagnozujący predyspozycje uczniów pod kątem uzdolnień matematycznych będzie przeprowadzony wg harmonogramu.

       

       

      Harmonogram rekrutacji : 

      • 13 - 17 marca  2023 r. - nauczyciel koordynujący rekrutację przeprowadzi testy w klasach 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie;
      • 20 marca 2023 r. - godzina 14.30 - przeprowadzenie testów dla uczniów chętnych spoza szkoły; 
      • 23 - 24 marca 2023 r.  - przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu się ucznia do klasy matematycznej;
      • 27 - 28 marca 2023 r. - ostateczny termin złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy matematycznej;
      • 31 marca 2023 r. - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych.

      Uwaga:  Rodzice uczniów spoza szkoły zainteresowanych klasą matematyczną, proszeni są o wcześniejsze zapisanie dziecka na test za pomocą                                                            e-mail: sekretariat@sp4.warszawa.pl do dnia 17 marca (włącznie). W wiadomości prosimy o podanie: imię i nazwisko ucznia oraz kontakt do opiekuna prawnego.

      Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

      nauczyciel matematyki: Edyta Deca

      W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem dziennika Librus lub drogą elektroniczną e-mail: edyta.deca.math@gmail.com

     • Podsumowanie ogólnopolskiej akcji logopedycznej "Słowotwórcy"

      Nasza szkoła jest współorganizatorem ogólnopolskiej akcji logopoedycznej "Słowotwórcy", której jedną z pomysłodawczyń i realizatorek była logopedka p. Agnieszka Tarczyńska-Płatek.

       

      Film z pracami uczniów naszej szkoły: Slowotworcy_z_SP4_4.mp4

      Uczestnicy akcji mieli zrealizować jedno z dwóch przewidzianych działań:

      1. Superpozycja – stworzenie nowego słowa. Dziecko na podstawie połączenia fragmentów bądź całości dwóch/ trzech słów stworzy neologizm (nowe słowo) i przedstawi w formie pracy plastycznej.
      2. Ulubione logopedyczne słowo i stworzenie sieci skojarzeń do niego w formie ilustracji.

      Do udziału w akcji zgłosiło się 104 placówki z kraju. Prace i sprawozdania przesłało 56 placówek.

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom kreatywności i zaangażowania!

     • Perspektywy 2023

      W piątek 10 marca, rozpocznie się XXXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2023.

      W centrum wystawienniczym EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie czekają na 8-klasistów:

      • szkoły z Mazowsza,
      • wszystko o egzaminie 8-klasisty (prezentacje ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z poszczególnych przedmiotów).

      Wstęp do części targowej nie wymaga rejestracji, natomiast jest ona konieczna jeśli uczniowie zechcą wziąć udział w specjalnie przygotowanych dla nich prezentacjach, dotyczących egzaminu. 

      Ze względów bezpieczeństwa (sale nie mogą być przepełnione) na spotkania będą wpuszczani tylko uczestnicy zarejestrowani.

      Zapraszamy do rejestracji salon.perspektywy.pl(otwiera się w nowej karcie).

      • Wstęp bezpłatny
      • dostępne w godzinach 9:00 – 16:00

      https://salon.perspektywy.pl/2023/

     • Bezpieczne ferie

      Wreszcie doczekaliśmy się zimowej przerwy. 10 lutego odbył się apel dla klas 0-3 „Bezpieczne ferie”. Został on przygotowany przez uczniów i wychowawców klas drugich. Tematem było bezpieczne zachowanie podczas zimowych zabaw. Oprócz wierszyków przypominających nam o zasadach bezpieczeństwa, występujący zaśpiewali na 100 głosów znane piosenki o zimie. Po występie klas drugich, pani wicedyrektor Ewa Koszowska wręczyła nagrody za konkurs literacki i plastyczny: „Szkoła dawniej i dziś” dla kl. 0-3, a następnie za matematyczny konkurs „Alfik”.

     • Bezpieczne ferie

      W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły 10 lutego odbył się apel profilaktyczny, podczas którego klasy V przedstawiły zasady bezpiecznego zachowania się w czasie ferii zimowych. Zaprezentowane wiersze, piosenki oraz plakaty dostarczyły wielu cennych wskazówek, jak bezpiecznie czerpać radość z zabaw zimowych. Apel zakończył taniec Julii w karnawałowym nastroju.

     • IV Miejsce w Warszawie

      W styczniu chłopcy z 5a Zbiróg Tymoteusz, Franciszek Kucharski, Adam Szymul, Adam Prasowski i Paweł Mozol oraz z 5 d Dominik Małecki, Filip Gągór, Adam Kulikowski, Władysław Dratkiewicz i Wojciech Kowalczyk wygrali rywalizację dzielnicową w mini piłce siatkowej i zajęli I Miejsce w Dzielnicy Ursus.

      W dniach 30.01-2.02 odbyły się zawody finałowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w mini piłce siatkowej. Chłopcy garali przeciwko najlepszym drużynom z 18 dzielnic Warszawy. Po zaciętych meczach przeciwko starszym kolegom uczniowie naszej szkoły zajęli IV Miejsce w Warszawie. Trener p.Piotr Kędracki 

      Gratulacje i dalszych sukcesów!!

     • WOŚP w SP4

      ​​​​ 29 stycznia 2023 roku Szkoła Podstawowa nr 4 wraz z zaprzyjaźnionym Studiem Inżynierska dołączyła do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowany w naszej szkole koncert współczesnej muzyki popularnej z licznymi licytacjami oraz innymi atrakcjami (pokaz walk oraz zabawy z Klubem Judo Panda, malowanie twarzy, dekoracje z balonów, kawiarenka z pysznymi ciastami oraz ciepłymi napojami) cieszył się powodzeniem zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców.

      Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, świetną zabawę, hojne licytowanie fantów oraz radosną atmosferę. Podczas trzygodzinnej zabawy zebraliśmy ponad 3000zł - to wspaniały wynik. WOŚP rozgrzewa serca!

     • Warsztaty z Edukacji Włączającej

      W naszej szkole 25 i 26 stycznia odbyły się bardzo ciekawe warsztaty z Edukacji Włączającej. Wszyscy uczestnicy w wielkim skupieniu i z zaangażowaniem poznawali świat z perspektywy osób z różnymi niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów "Kaleka czy COOL-awy" prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza uczniowie klas 7., 6., 3. oraz  4a, 4c poznali rolę psów serwisowych (Asystujących, Sygnalizujących, Przewodników i Terapeutycznych). Mieli możliwość ćwiczenia na wózkach i z laską niewidomego na torze przeszkód.  Przede wszystkim nauczyli się dostrzegać pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością, jak pomagać, porozumiewać się i być otwartym na drugiego człowieka.

     • Gramy z WOŚP!

      SP4 i Studio Inżynierska grają razem w 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy na koncert z licytacjami i innymi atrakcjami w niedzielę 29.01 w godz. 15:00-18:00.

      Gwarantujemy świetną zabawę!​​​​​​​

     • Spotkanie autorskie

      4 stycznia 2023 r. uczniowie z klas 8a i 8b uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Panią Mariolą Pryzwan – autorką książek o Władysławie Broniewskim. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, aby dowiedzieć się, jak autorka została pisarką i skąd bierze pomysły na nowe książki. Tematem spotkania było życie i twórczość patrona naszej szkoły. Autorka podczas opowiadania gawędy o Władysławie Broniewskim  wplatała ciekawe anegdotki i zagadki wyrazowe, czym jeszcze bardziej skupiała uwagę słuchaczy. Było to niezwykle interesujące spotkanie.

     • Projekt edukacyjny „Akademia Veolia – Zdrowie i Integracja”

      W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci, nasza szkoła dołączyła do nowego projektu edukacyjnego. „Akademia Veolia – Zdrowie i Integracja” to nowy program edukacyjny Fundacji Veolia Polska i Fundacji V4Sport, oparty o ideę integracji językowo-kulturowej poprzez ruch.

      Program ma na celu integrację dzieci uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych i przedszkoli oraz wsparcie nauczycieli, dzięki zapewnieniu nowoczesnych i kompleksowych materiałów edukacyjnych. Korzystając z dedykowanej platformy „Akademii Krokieta i Lamy” uczniowie nie tylko świetnie się bawią i ćwiczą, ale również utrwalają wiedzę z wielu dziedzin. Biorąc udział w konkursach Akademii zdobywają także sportowe nagrody! Udało się to w grudniu klasie 2d.

      ​​​​​​

     • Akcja "Zima w Mieście"

      Zapis dziecka do tegorocznej akcji "Zima w Mieście" w elektronicznym systemie zgłoszeń odbywa się w terminie od 2 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 do 15 stycznia 2023 r. - zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego i w oparciu o szczegółowy harmonogram. 

      Wszelkie informacje oraz rejestracja są dostępne na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      W naszej szkole nie będzie organizowana akcja "Zima w Mieście".

       

      Terminy akcji "Zima w mieście" w 2023 r.  w Ursusie

      13.02-17.02. 2023 Szkoły Podstawowe nr 360 i nr 2

      20.02-24.02. 2023 Szkoły Podstawowe nr 382 i nr 11