• Informacja dotycząca utworzenia w roku szkolnym 2023/2024 klasy czwartej – matematycznej

      Uczniowie do klasy matematycznej będą zakwalifikowani na podstawie wyniku testu kompetencji i zdolności matematycznych. Uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki matematyki, mają pierwszeństwo w przyjęciu do klasy matematycznej, ale nie są zwolnieni z pisania testu. W klasie tej matematyka będzie realizowana w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Dodatkowa godzina pozwoli uczniom na głębsze poznanie treści programowych przewidzianych dla danego poziomu edukacji, a także na rozwiązywanie większej ilości zadań niestandardowych, czy też konkursowych. Oprócz podręcznika i zeszytu ćwiczeń uczniowie będą pracować w oparciu o zbiór zadań i dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. Od dzieci przyjętych do klasy matematycznej wymagane będą pracowitość, obowiązkowość i systematyczność.

      Test diagnozujący predyspozycje uczniów pod kątem uzdolnień matematycznych będzie przeprowadzony wg harmonogramu.

       

       

      Harmonogram rekrutacji : 

      • 13 - 17 marca  2023 r. - nauczyciel koordynujący rekrutację przeprowadzi testy w klasach 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie;
      • 20 marca 2023 r. - godzina 14.30 - przeprowadzenie testów dla uczniów chętnych spoza szkoły; 
      • 23 - 24 marca 2023 r.  - przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu się ucznia do klasy matematycznej;
      • 27 - 28 marca 2023 r. - ostateczny termin złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy matematycznej;
      • 31 marca 2023 r. - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych.

      Uwaga:  Rodzice uczniów spoza szkoły zainteresowanych klasą matematyczną, proszeni są o wcześniejsze zapisanie dziecka na test za pomocą                                                            e-mail: sekretariat@sp4.warszawa.pl do dnia 17 marca (włącznie). W wiadomości prosimy o podanie: imię i nazwisko ucznia oraz kontakt do opiekuna prawnego.

      Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

      nauczyciel matematyki: Edyta Deca

      W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem dziennika Librus lub drogą elektroniczną e-mail: edyta.deca.math@gmail.com

     • Bezpieczne ferie

      Wreszcie doczekaliśmy się zimowej przerwy. 10 lutego odbył się apel dla klas 0-3 „Bezpieczne ferie”. Został on przygotowany przez uczniów i wychowawców klas drugich. Tematem było bezpieczne zachowanie podczas zimowych zabaw. Oprócz wierszyków przypominających nam o zasadach bezpieczeństwa, występujący zaśpiewali na 100 głosów znane piosenki o zimie. Po występie klas drugich, pani wicedyrektor Ewa Koszowska wręczyła nagrody za konkurs literacki i plastyczny: „Szkoła dawniej i dziś” dla kl. 0-3, a następnie za matematyczny konkurs „Alfik”.

     • Bezpieczne ferie

      W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły 10 lutego odbył się apel profilaktyczny, podczas którego klasy V przedstawiły zasady bezpiecznego zachowania się w czasie ferii zimowych. Zaprezentowane wiersze, piosenki oraz plakaty dostarczyły wielu cennych wskazówek, jak bezpiecznie czerpać radość z zabaw zimowych. Apel zakończył taniec Julii w karnawałowym nastroju.

     • IV Miejsce w Warszawie

      W styczniu chłopcy z 5a Zbiróg Tymoteusz, Franciszek Kucharski, Adam Szymul, Adam Prasowski i Paweł Mozol oraz z 5 d Dominik Małecki, Filip Gągór, Adam Kulikowski, Władysław Dratkiewicz i Wojciech Kowalczyk wygrali rywalizację dzielnicową w mini piłce siatkowej i zajęli I Miejsce w Dzielnicy Ursus.

      W dniach 30.01-2.02 odbyły się zawody finałowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w mini piłce siatkowej. Chłopcy garali przeciwko najlepszym drużynom z 18 dzielnic Warszawy. Po zaciętych meczach przeciwko starszym kolegom uczniowie naszej szkoły zajęli IV Miejsce w Warszawie. Trener p.Piotr Kędracki 

      Gratulacje i dalszych sukcesów!!

     • WOŚP w SP4

      ​​​​ 29 stycznia 2023 roku Szkoła Podstawowa nr 4 wraz z zaprzyjaźnionym Studiem Inżynierska dołączyła do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowany w naszej szkole koncert współczesnej muzyki popularnej z licznymi licytacjami oraz innymi atrakcjami (pokaz walk oraz zabawy z Klubem Judo Panda, malowanie twarzy, dekoracje z balonów, kawiarenka z pysznymi ciastami oraz ciepłymi napojami) cieszył się powodzeniem zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców.

      Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, świetną zabawę, hojne licytowanie fantów oraz radosną atmosferę. Podczas trzygodzinnej zabawy zebraliśmy ponad 3000zł - to wspaniały wynik. WOŚP rozgrzewa serca!